ข่าวสารจุฬาฯ

นักวิจัยจุฬาฯ พัฒนา เซรั่มฟื้นฟูผิวจากสารสกัดน้ำนมเหลือง

โครงการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรั่มฟื้นฟูผิวจากสารสกัดน้ำนมเหลือง (Bio Colostrum Repair Serum) พัฒนาโดย
ผศ.นพ.อมรพันธุ์ เสรีมาศพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สร้างมูลค่าให้กับน้ำนมวัวเหลือทิ้งหลังจากลูกวัวดื่มนมไม่หมด

ผลิตภัณฑ์เซรั่มฟื้นฟูผิวจากสารสกัดน้ำนมเหลืองนี้ มีจุดเริ่มตันมาจากนิสิตระดับปริญญาเอกของจุฬาฯ ซึ่งต่อมา
ผศ.นพ.อมรพันธุ์ ได้ทำการศึกษาวิจัยต่อในเรื่องน้ำนมเหลืองของวัว ในองค์การส่งเสริม กิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ซึ่งเป็นน้ำนมภายในสัปดาห์แรกหลังคลอด มีคุณค่าทางอาหารสูง แต่เมื่อลูกวัวดื่ม ไม่หมด เกษตรกรก็จะต้องนำไปทิ้ง เนื่องจากน้ำนมมีสีเหลือง ขายไม่ได้ราคา ถือเป็น วัสดุทิ้งเปล่าทางการเกษตรที่มีปริมาณไม่น้อย

ผลการวิจัยพบว่า น้ำนมเหลืองมีคุณสมบัติช่วยเพิ่มคอลลาเจน ลดอนุมูลอิสระ ลดความเป็นพิษและการตายของเซลล์ ทั้งยังมีเปปไทด์สายสั้นที่ช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตได้สูงมาก ที่สำคัญคือประเทศไทยยังไม่มีการศึกษาวิจัยการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากน้ำนมเหลืองมาก่อน ซึ่งหากทำสำเร็จก็จะเป็นการเพิ่มมูลค่าทางการเกษตรให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมได้อย่างมหาศาล

ขณะนี้ผลิตภัณฑ์เซรั่มฟื้นฟูผิวจากสารสกัดน้ำนมเหลืองได้รับการจดสิทธิบัตรเรียบร้อยแล้ว โดยคณะแพทยศาสตร์ได้ลงนามในบันทึกความตกลงร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ และ อ.ส.ค. วิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์จากโคนม ซึ่งในอนาคตคาดว่า จะมีผลิตภัณฑ์อื่นๆ อีกมากมาย เช่น ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มยา อาหารเสริม เพื่อเพิ่มการเจริญเติบโตด้วย

นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์สารสกัดน้ำนมเหลืองนี้ยังได้รับรางวัลเหรียญทองแดงจากงานนิทรรศการสิ่งประดิษฐ์นานาชาติเจนีวา ครั้งที่ 47 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส เมื่อเดือนเมษายน 2562 ที่ผ่านมา อีกทั้งยังได้รับรางวัลพิเศษจากสมาคมนักประดิษฐ์โปแลนด์อีกด้วย

อื่นๆ

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย