ข่าว

เสวนาวิชาการ “ฮ่องกง : ทำไมต้องประท้วง?”

เสวนาวิชาการ “ฮ่องกง : ทำไมต้องประท้วง?”

ศูนย์จีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา ร่วมกับภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ จัดเสวนาวิชาการ เรื่อง “ฮ่องกง : ทำไมต้องประท้วง? We Need to Talk About Hong Kong” ในวันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562 เวลา 16.30 – 18.30 น. ณ ห้อง 304 อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ โดยมี รศ.ดร.วาสนา วงศ์สุรวัฒน์ ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ และรักษาการผู้อำนวยการศูนย์จีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา อ.ดร. อาร์ม ตั้งนิรันดร คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ คุณประภาภูมิ  เอี่ยมสม ผู้สื่อข่าวต่างประเทศ วอยส์ออนไลน์ เป็นวิทยากร เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์จีนสมัยใหม่และโครงสร้างกฎหมายจีนที่เกี่ยวข้องกับกรณีความไม่สงบในฮ่องกง

ผู้สนใจสามารถเข้าฟังโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2218-7416 – 7

SHARE

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X