ข่าว

กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศึกษาดูงานศูนย์สื่อสารองค์กร จุฬาฯ

กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศึกษาดูงานศูนย์สื่อสารองค์กร จุฬาฯ

เมื่อวันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม 205 อาคารจามจุรี 3 คุณธาริณี ไชยประพาฬ ผู้อำนวยการศูนย์สื่อสารองค์กร จุฬาฯ ต้อนรับนางณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วยบุคลากรจากกองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดยนายธัญญา ภักดี รักษาการแทนผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร ซึ่งเข้าศึกษาดูงานศูนย์สื่อสารองค์กร จุฬาฯ โดยมีนายสุรเดช พันธุ์ลี หัวหน้ากลุ่มภารกิจสารนิเทศ และนางสาวศุภวรรณ พิพิธสมบัติ หัวหน้ากลุ่มภารกิจสื่อสารนานาชาติ ให้ข้อมูลการดำเนินงานและร่วมต้อนรับ

SHARE

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X