ข่าวสารจุฬาฯ

อาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ ได้รับเครื่องอิสริยาภรณ์ Leadership Award ขั้นสูงสุด จากสหราชอาณาจักร

ศ.ภญ.ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ ได้รับเครื่องอิสริยาภรณ์ Leadership Award ขั้นสูงสุด Grand Officer จาก The High Commission of the Leadership Award, London, United Kingdom  เมื่อวันที่ 29  สิงหาคม 2562 ซึ่งเป็นเครื่องอิสริยาภรณ์ที่ให้แก่นวัตกรที่มีผลงานวิจัยเป็นที่ประจักษ์ว่ามีประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติมาอย่างต่อเนื่อง

ศ.ภญ.ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ เคยได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติจากเวทีต่างๆ มาแล้วมากมายทั้งในและต่างประเทศ เช่น  นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2558 สาขาเคมีเภสัช รางวัลเชิดชูเกียรติ ขั้น Grand Officer หรือชั้นอัศวิน ซึ่งเป็นรางวัลชั้นสูงสุด จากสมาพันธ์นักประดิษฐ์แห่งฝรั่งเศส (Federation Francaise des Inventeurs)  รางวัล Ambassador Award  ในฐานะนวัตกรที่มีผลงานดีเด่น และได้รับการยกย่องจาก Implementation Board President ในงานประกวดนวัตกรรม International Invention Show Inova-Budi Uzor 2018 เป็นต้น

อื่นๆ

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย