ข่าว

แสดงความยินดีครบรอบ 18 ปีหนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก

แสดงความยินดีครบรอบ 18 ปีหนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก

เมื่อวันพุธที่ 16 ตุลาคม 2562 นางสาวเมธาพร ไตรกิจวัฒนกุล ตัวแทนผู้ปฏิบัติงานกลุ่มภารกิจสารนิเทศ ศูนย์สื่อสารองค์กร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับหนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก ในวาระครบรอบ 18 ปี โดยมี คุณจาริยา พันธ์ศรี บรรณาธิการ ชุมชนเมือง หนังสือพิมพ์ คม ชัด ลึก รับมอบกระเช้าผลไม้ และของที่ระลึกจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

SHARE

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X