บรรยายพิเศษ เรื่อง “Generation Disruption”

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ โครงการอาศรมความคิด อรุณสรเทศน์ ณ ลานเกียร์ (เปิดโลกลานเกียร์) ขอเชิญคณาจารย์ นิสิต บุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ร่วมเข้าฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “Generation Disruption” โดย ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร ประธานกรรมการโรงเรียนกำเนิดวิทย์และสถาบันวิทยสิริเมธี อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

ในวันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ระหว่างเวลา 14.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 117 ชั้น 1 อาคาร 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สามารถเข้าร่วมฟังการบรรยาย ไม่เสียค่าใช้จ่าย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ภารกิจบูรณาการการศึกษา ฝ่ายวิชาการ โทร. 0-2218-6330

SHARE

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X