ข่าวสารจุฬาฯ

ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตให้นิสิตหรือนักวิจัยจากต่างประเทศเดินทางกลับภูมิลำเนา

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ออกประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ และประกาศที่เกี่ยวข้อง โดยให้นิสิตหรือบุคลากรหลีกเลี่ยงหรืองดเดินทางไปยังต่างประเทศระหว่างวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ จนถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น

เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นิสิตหรือนักวิจัยจากต่างประเทศที่มาศึกษาหรือทำวิจัย ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดินทางกลับภูมิลำเนาของตน ณ ต่างประเทศได้ จึงเห็นสมควรกำหนดแนวทางการอนุมัติหรืออนุญาตไว้ดังนี้

ข้อ ๑ ให้หัวหน้าส่วนงานหรือรองอธิการบดีที่กำกับดูแลพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตให้นิสิต นักวิจัยหลังปริญญาเอก หรือนักวิจัยจากต่างประเทศ ไม่ว่าจะเดินทางมาศึกษาหรือมาทำวิจัยด้วยทุนส่วนตัวหรือทุนใดก็ตาม เดินทางกลับไปยังภูมิลำเนาของตนเป็นการถาวรหรือเป็นการชั่วคราวได้

ข้อ ๒ ในการอนุมัติหรืออนุญาตตามข้อ ๑ ให้หัวหน้าส่วนงานหรือรองอธิการบดีที่กำกับดูแลนำความเห็นของบุคคลดังต่อไปนี้มาประกอบการพิจารณาด้วย
(๑) อาจารย์ที่ปรึกษา ประธานหรือผู้อำนวยการหลักสูตรที่นิสิตสังกัด กรณีที่เป็นนิสิตจากต่างประเทศ
(๒) หัวหน้า ผู้ควบคุม หรือผู้กำกับดูแล กรณีที่เป็นนักวิจัยหลังปริญญาเอกหรือนักวิจัยจากต่างประเทศ

ข้อ ๓ เมื่อได้รับอนุมัติหรืออนุญาตให้เดินทางกลับภูมิลำเนาเป็นการชั่วคราวแล้ว นิสิต หรือนักวิจัยหลังปริญญาเอก หรือนักวิจัยจะกลับมาศึกษาหรือมาทำวิจัยได้ก็ต่อเมื่อพ้นจากวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ หรือวันอื่นตามที่กำหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัย และเมื่อเดินทางกลับมาแล้ว จะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ของมหาวิทยาลัยและของรัฐบาลโดยเคร่งครัด

ข้อ ๔ กรณีที่มีเหตุผลหรือความจำเป็น หัวหน้าส่วนงานหรือรองอธิการบดีที่กำกับดูแลอาจขออนุมัติปรับระยะเวลาการศึกษาหรือระยะเวลาตามสัญญารับทุนจากผู้มีอำนาจพิจารณาตามกฎ ระเบียบ หรือประกาศที่เกี่ยวข้องต่อไป

ข้อ ๕ กรณีมีปัญหาหรือข้อขัดข้องในการดำเนินการตามประกาศนี้ ให้หัวหน้าส่วนงานหรือรองอธิการบดีที่กำกับดูแลวินิจฉัยชี้ขาด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์)
อธิการบดี

 

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีให้กับท่าน และเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการเว็บไซต์ที่ตรงต่อความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น ท่านสามารถทราบรายละเอียดเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และท่านสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

ท่านสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

อนุญาตทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้ที่มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้ท่านสามารถใช้เว็บไซต์ได้อย่างเป็นปกติ ท่านไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน โดยมีจุดประสงค์คือนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ให้มีคุณภาพ และสร้างประสบการณ์ที่ดีกับผู้ใช้งาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด หากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราอาจไม่สามารถวัดผลเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ให้ดีขึ้นได้
    รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า