ข่าว

จุฬาฯ พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคเพื่อป้องกันและลดการระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19

จุฬาฯ พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคเพื่อป้องกันและลดการระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19

เมื่อวันอังคารที่ 17 มีนาคม 2563 สำนักบริหารระบบกายภาพ จุฬาฯ ได้จัดให้มีการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค บริเวณห้องเรียน ห้องสำนักงาน ห้องประชุมและบริเวณลิฟท์ ทางเดิน และห้องน้ำของอาคารเทพทวารวดี คณะนิติศาสตร์ และอาคารพินิตประชานาถ คณะนิเทศศาสตร์

นอกจากนี้ยังได้มีการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณห้องประชุมอาคารจามจุรี 4 ห้องประชุมอาคารจามจุรี 3 และห้องประชุมอาคารจามจุรี 2 เพื่อป้องกันและลดการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

SHARE

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X