ข่าว

จุฬาฯ พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคเพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส COVID – 19 ที่อาคารสยามกิตติ์

จุฬาฯ พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคเพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส COVID – 19 ที่อาคารสยามกิตติ์

เมื่อวันพุธที่ 25 มีนาคม 2563 ส่วนบริหารกิจการสยามกิตติ์ สำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาฯ (PMCU) ได้จัดให้มีการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค บริเวณพื้นที่ส่วนกลางทุกชั้น ตั้งแต่ชั้น G-ชั้น 4 ของอาคารสยามกิตติ์@สยามสแควร์ ได้แก่ ลานอัฒจรรย์ ทางเดิน ลิฟท์ บันไดเลื่อน และห้องน้ำ เพื่อป้องกันและลดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส COVID-19

SHARE

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X