ข่าวสารจุฬาฯ

จุฬาฯ พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคเพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส COVID – 19 ที่อาคารสยามกิตติ์

เมื่อวันพุธที่ 25 มีนาคม 2563 ส่วนบริหารกิจการสยามกิตติ์ สำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาฯ (PMCU) ได้จัดให้มีการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค บริเวณพื้นที่ส่วนกลางทุกชั้น ตั้งแต่ชั้น G-ชั้น 4 ของอาคารสยามกิตติ์@สยามสแควร์ ได้แก่ ลานอัฒจรรย์ ทางเดิน ลิฟท์ บันไดเลื่อน และห้องน้ำ เพื่อป้องกันและลดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส COVID-19

อื่นๆ

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย