ข่าวสารจุฬาฯ

จุฬาฯ รับมอบเงินสนับสนุนจาก ปตท.สผ. ผลิตชุดตรวจคัดกรองความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ COVID-19

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2563 ณ ห้องรับรอง ชั้น 7 อาคารจามจุรี 4 ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ รับมอบเงินสนับสนุนจำนวน 4,000,000 บาทจาก นายพงศธร ทวีสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ซึ่งมอบให้แก่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนำไปใช้ผลิตชุดตรวจคัดกรองความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ COVID-19 เบื้องต้น “Chula COVID-19 Strip Test” เพื่อคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อด้วยวิธีการที่รวดเร็ว ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

 

อื่นๆ

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย