ข่าวสารจุฬาฯ

อบรมออนไลน์ “เพิ่มศักยภาพงาน เพิ่มบริการด้วยภาษาใจ”

สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาฯ จัดการอบรมออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM เรื่อง “เพิ่มศักยภาพงาน เพิ่มบริการด้วยภาษาใจ” เพื่อเผยแพร่ความรู้เรื่องจิตวิทยาการจัดการความเครียด เพื่อการปรับสภาวะอารมณ์ให้เหมาะสมกับการเป็นผู้ให้บริการและสามารถทำงานได้อย่างมีความสุข ในวันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น.โดยมี พญ.พิยะดา หาชัยภูมิ หรือคุณหมอเอิ้น จิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาความสุขและการสื่อสาร และคุณอานนท์ สาริมานนท์ นักดนตรีชื่อดัง เป็นวิทยากร

ผู้ใจสามารถลงทะเบียนเข้ร่วมการอบรมผ่านระบบ ZOOM โดยสแกนคิวอาร์โค้ดด้านล่างของโปสเตอร์ และรับชมผ่าน facebook live : Facebook Live : https://www.facebook.com/Chulalibrary

 

อื่นๆ

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย