ข่าว

กิจกรรมของโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ก่อนเปิดเรียนภาคการศึกษาต้น

กิจกรรมของโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ก่อนเปิดเรียนภาคการศึกษาต้น

โรงเรียนสาธิตจุฬาฯฝ่ายประถมจัดกิจกรรมต่างๆ ในช่วงก่อนเปิดเรียนภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 ดังนี้

          – การจำหน่ายชุดเครื่องแบบนักเรียน ชุดพลศึกษา รองเท้านักเรียน และอุปกรณ์การเรียนสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 – 6 วันพฤหัสบดีที่ 4 และวันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563 เวลา 08.00 – 15.30 น. บริเวณชั้นล่าง อาคาร 50 ปีสาธิตจุฬาฯ และบริเวณโถงข้างห้องสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน

            – การจำหน่ายชุดเครื่องแบบนักเรียน ชุดพลศึกษา รองเท้านักเรียน และอุปกรณ์การเรียนสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 วันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2563 เวลา 08.00 – 15.30 น. บริเวณชั้นล่าง อาคาร 50 ปีสาธิตจุฬาฯ และบริเวณโถงข้างห้องสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนฯ และวันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2563 เวลา 08.00 – 12.00 น. บริเวณโถงข้างห้องสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนฯ

             – การจำหน่ายหนังสือเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 – 6 สำหรับนักเรียนที่ไม่ได้สั่งทางออนไลน์ วันพฤหัสบดีที่ 11 และวันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2563 เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ บริเวณชั้นล่าง อาคารบริหารฯ 

            – กิจกรรมโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 – 6 ปีการศึกษา 2563 วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 – 11.30 น.  และการปฐมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 – 6 วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 – 10.30 น. (ผ่านระบบ CUD Smart School) 

            – วันมอบตัวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2563 เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ ชั้น 4 อาคารบริหารฯ (เฉพาะผู้ปกครองนักเรียน)

            – การสอบพื้นฐานความรู้ภาษาไทยและคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 วันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2563 เวลา 08.00 – 12.00 น.

            ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม

SHARE

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X