ข่าวสารจุฬาฯ

เสวนาออนไลน์ “TCE Redesigned Symposium ครูผู้สร้างพลเมืองกับการออกแบบการเรียนรู้ใหม่ ในภาวะ COVID-19”

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับเครือข่าย Thai Civic Education และ โครงการ Learning Redesigned in the New Normal ขอเชิญครู ผู้บริหาร คณาจารย์ นักการศึกษา และผู้สนใจ ร่วมฟังการนำเสนอและแลกเปลี่ยนบทเรียนการทำงานของครู คณาจารย์ และนักการศึกษาในเครือข่าย Thai Civic education จากทุกภูมิภาคของไทย ในงาน “TCE Redesigned Symposium ครูผู้สร้างพลเมืองกับการออกแบบการเรียนรู้ใหม่ ในภาวะ COVID-19” ในวันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00-16.00 น. ผ่านช่องทางแอปพลิเคชั่น Zoom


พบกับการเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อ
• Remote and Online Learning ออนไลน์? ทางไกล? ไหวไม่ไหว ยังไงต้องไหว
• Learning Package for Offline Mode ถึงมือ ถึงบ้าน ใบงานและชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง
• Adapt, Connect and Collaborate บทบาทใหม่ของคณาจารย์มหาวิทยาลัยในยุค New Normal
ดำเนินรายการโดย ผศ.อรรถพล อนันตวรสกุล ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ


ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ https://bit.ly/TCERedesigned

อื่นๆ

เชิญชมนิทรรศการ “กรงวงกต” The Eternal Labyrinth ณ Art4C

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย