ข่าว

เสวนา” เปิดเทอมใหม่ อาจารย์ที่ปรึกษาควรเตรียมตัวอย่างไร ก่อนพบนิสิตครั้งแรก (ในโลกออนไลน์)”

เสวนา” เปิดเทอมใหม่ อาจารย์ที่ปรึกษาควรเตรียมตัวอย่างไร ก่อนพบนิสิตครั้งแรก (ในโลกออนไลน์)”

หน่วยส่งเสริมสุขภาวะนิสิต จุฬาฯ ขอเชิญคณาจารย์จุฬาฯ ร่วมการเสวนาออนไลน์ในหัวข้อ “เปิดเทอมใหม่ อาจารย์ที่ปรึกษาควรเตรียมตัวอย่างไรก่อนพบนิสิตครั้งแรก (ในโลกออนไลน์)” ในวันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 – 16.00 น. ทางแอพพลิเคชั่น Zoom

เชิญ่ร่วมแบ่งปันแนวทางเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนพบปะนิสิตครั้งแรกทางออนไลน์ ในประเด็นต่างๆ ที่น่าสนใจ เช่น เราจะดูแลนิสิตอย่างไรในเมื่อไม่ได้เจอหน้ากัน ควรเตรียมข้อมูลอะไรให้นิสิตบ้าง และจะต้องทราบข้อมูลอะไรของนิสิตบ้างเพื่อจะดูแลนิสิตของเราได้

โดยมี รศ.น.สพ.ดร.สุดสรร ศิริไวทยพงศ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ และ อ.ดร.สิริธร ศรีชลาคม คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาฯ เป็นผู้นำการเสวนา

ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการเสวนาทางเว็บไซต์ https://forms.gle/xD4vEd2So7FEKgr1A

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทีโทร .0-2218-0540, 08-5042-2626 หรือทาง Facebook: chulastudentwellness

SHARE

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X