ข่าว

การแสดงดนตรี ทีฆาดุริยางค์ ทางพระเจนฯ

การแสดงดนตรี ทีฆาดุริยางค์ ทางพระเจนฯ

สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรมจุฬาฯ จัดการแสดงดนตรีทางออนไลน์ “ทีฆาดุริยางค์ ทางพระเจนฯ” เพื่อรำลึก 137 ปี ศาสตราจารย์พระเจนดุริยางค์ (ปิติ วาทยะกร) ผู้มีคุณูปการต่อการดนตรีชาติไทย
บรรเลงโดยวงวินเทจวินแบนด์ (VINTAGE WIND BAND) โดยมีอาจารย์นิสันติ์ ยกสวัสดิ์ เป็นหัวหน้าวง อำนวยเพลงโดย ร.อ.สมนึก แสงอรุณ ควบคุมและฝึกซ้อมโดย พ.ต.ท.ทีฆา โพธิเวส (ศิษย์พระเจนดุริยางค์)  นักร้องรับเชิญได้แก่ ดร.กิตตินันท์ ชินสำราญ, ดวงพร พงศ์ผาสุก
ดำเนินรายการโดย  อ.อานันท์ นาคคง เมื่อวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 ณ หอแสดงดนตรี อาคารศิลปวัฒนธรรมจุฬาฯ

SHARE

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X