ข่าว

“FAAMAI Digital Arts Hub” รายการ “Thailand Today” ทาง NBT WORLD

“FAAMAI Digital Arts Hub” รายการ “Thailand Today” ทาง NBT WORLD

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอเชิญชมรายการ “Thailand Today” ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ภาคภาษาอังกฤษ  (NBT WORLD) ศ.ดร.บุษกร บิณฑสันต์ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ให้สัมภาษณ์เรื่อง “FAAMAI Digital Arts Hub”  ซึ่งเป็นศูนย์รวมองค์ความรู้ และงานด้านดิจิทัลอาร์ตของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ตั้งอยู่บริเวณใกล้อุทยาน 100 ปีจุฬาฯ เปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา นักวิจัย ศิลปินไทยและต่างประเทศ รวมถึงบุคคลทั่วไปใช้เป็นพื้นที่จัดแสดงผลงานด้านดิจิทัลอาร์ตทัดเทียมระดับนานาชาติ โดยจะมีการจัดงานนิทรรศการเป็นครั้งแรกในเดือนพฤศจิกายนนี้

รับชมรายการย้อนหลังได้ที่ https://youtu.be/Zt8cEFM9Yw0

SHARE

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X