ข่าวสารจุฬาฯ

เชิญร่วม “โครงการพัฒนาผู้ประกอบการสู่พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์” (E-commerce)

สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ SMEs OTOP วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วม “โครงการพัฒนาผู้ประกอบการสู่พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์” (E-commerce) เพื่อสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการไทยส่งเสริมการเปิดตลาดฮาลาลสากล (Digital Halal Economy e-Commerce) เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายด้วยแพลตฟอร์มฮาลาลออนไลน์ โดยมีผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาและช่วยออกแบบร้านค้าออนไลน์ ผลักดันสินค้าไปสู่ตลาด e-Commerce ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในงานมีการถ่ายภาพผลิตภัณฑ์สำหรับใช้โฆษณาฟรี โดยช่างภาพมืออาชีพสินค้ามีโอกาสวางจำหน่ายในศูนย์รวมสินค้าของดีจากทุกภูมิภาคที่เป็นมิตรต่อมุสลิม (THA Shop)

ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฟรี ตั้งแต่บัดนี้ – 15 พฤศจิกายน 2563 สอบถามข้อมูลได้ทาง Facebook Fanpage :
DHE-Digital Halal Economy E-Commerce
โทร.09-8014-9204 หรือ 0-2214-4401

อื่นๆ

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย