ข่าว

รับมอบทุนอิออนเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2563

รับมอบทุนอิออนเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2563

เมื่อวันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ อาคารโดมบริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รศ.ดร.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ ผศ.ดร.ชัยพร ภู่ประเสริฐ รองอธิการบดี ด้านการพัฒนานิสิต จุฬาฯ ร่วมในพิธีมอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2563 โดยคุณสุพร วัฒนเวคิน มูลนิธิอิออนประเทศไทย ร่วมด้วยมูลนิธิ AEON 1% Club โดย Mr.Hiroshi Yokoo บริษัท AEON (Thailand) โดย Mr.Masatoshi Omoto และบริษัท AEON TOPVALU (Thailand) จำกัด โดย Mr.Toshihiko Nabe โดยมีนิสิตจุฬาฯ และนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รับมอบทุนการศึกษาจำนวนทั้งสิ้น 16 คน

SHARE

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X