ข่าวสารจุฬาฯ

ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง แนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2563

ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เรื่อง แนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 (ฉบับที่ ๒)

_____________________

ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง แนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ไปแล้วนั้น ปรากฏว่ามีการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 เป็นวงกว้างในหลายจังหวัด  ทั้งมีผู้ติดเชื้อภายในประเทศเป็นจำนวนมาก มหาวิทยาลัยห่วงใยและตระหนักถึงสุขภาพของนิสิตและบุคลากรเป็นอย่างยิ่ง จึงเห็นสมควรประกาศแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 เพิ่มเติม เพื่อลดโอกาสในการติดเชื้อโรคดังกล่าวดังนี้

ข้อ ๑ ขอให้นิสิตและบุคลากรหลีกเลี่ยงการพบปะบุคคลอื่นโดยไม่มีเหตุจำเป็น ปฏิบัติตนเพื่อหลีกเลี่ยงโอกาสที่จะติดเชื้อโรค COVID-19 และหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยง รวมทั้งมีหน้าที่ติดตามข่าวสารจากมหาวิทยาลัยอย่างใกล้ชิด

ข้อ ๒ เว้นแต่บุคลากรที่มีหน้าที่จำเป็นต้องมาปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยตามที่หัวหน้าส่วนงานหรือรองอธิการบดีที่กำกับการปฏิบัติงานหรือกำกับดูแลกำหนด ให้บุคลากรอื่นปฏิบัติงาน ณ สถานที่พักอาศัยของตนเอง และพร้อมรับการติดต่อหรือสั่งการจากผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบัติ ทั้งนี้ ขอให้ปฏิบัติงานโดยเต็มกำลังความสามารถและรักษาวินัยในการปฏิบัติงานโดยเคร่งครัด

ให้หัวหน้าส่วนงานหรือรองอธิการบดีที่กำกับการปฏิบัติงานหรือกำกับดูแล มอบหมายงานให้บุคลากรปฏิบัติตามที่เห็นสมควร โดยต้องไม่ทำให้งานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการนิสิตหรือประชาชนเสียหาย และเกิดผลกระทบต่อการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยให้น้อยที่สุด

ข้อ ๓ ขอให้นิสิตหรือบุคลากรที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งต้องเดินทางมายังมหาวิทยาลัยแจ้งต่อหัวหน้าส่วนงานหรือรองอธิการบดีที่กำกับการปฏิบัติงานหรือกำกับดูแลเพื่อพิจารณาอนุญาต

ข้อ ๔ เพื่อให้การดำเนินการของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย หัวหน้าส่วนงานหรือรองอธิการบดีที่กำกับการปฏิบัติงานหรือกำกับดูแลอาจจัดให้มีการดำเนินการใด ๆ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งอาจสั่งการหรือดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามประกาศนี้  หรือออกประกาศแนวปฏิบัติของส่วนงานเพิ่มเติมจากประกาศนี้ก็ได้

ข้อ ๕  ในกรณีจำเป็นเร่งด่วน หัวหน้าส่วนงานหรือรองอธิการบดีที่กำกับการปฏิบัติงานหรือกำกับดูแลมีอำนาจสั่งให้บุคลากรคนใดมาปฏิบัติงานก็ได้

ข้อ ๖ กรณีที่มีความเสี่ยงหรือสงสัยว่าจะติดเชื้อโรค COVID-19 ขอให้นิสิตหรือบุคลากรเฝ้าสังเกตว่ามีอาการของโรค COVID-19 หรือไม่ หากมีอาการหรือเกิดความกังวลใจว่าจะติดเชื้อโรคดังกล่าว สามารถติดต่อศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๒๑๘-๐๕๖๘ (ในวันและเวลาทำการ) หรือสายด่วนที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๙๑-๗๖๑-๐๙๘๘ (ตลอด ๒๔ ชั่วโมง) เพื่อขอรับคำปรึกษาหรือนัดหมายมาตรวจคัดกรอง

ข้อ ๗  นิสิตหรือบุคลากรคนใดที่ฝ่าฝืนการปฏิบัติตามประกาศนี้อาจถูกลงโทษทางวินัย

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ หากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงเป็นประการใด มหาวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบโดยเร็วต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

   (ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์)

                      อธิการบดี

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีให้กับท่าน และเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการเว็บไซต์ที่ตรงต่อความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น ท่านสามารถทราบรายละเอียดเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และท่านสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

ท่านสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

อนุญาตทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้ที่มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้ท่านสามารถใช้เว็บไซต์ได้อย่างเป็นปกติ ท่านไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน โดยมีจุดประสงค์คือนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ให้มีคุณภาพ และสร้างประสบการณ์ที่ดีกับผู้ใช้งาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด หากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราอาจไม่สามารถวัดผลเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ให้ดีขึ้นได้
    รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า