ข่าวสารจุฬาฯ

เสวนา “ถกเรื่องดังใน Netflix กับ critics มนุษยศาสตร์” ครั้งที่ 4

ภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ขอเชิญร่วมงานเสวนาออนไลน์ “ถกเรื่องดังใน Netflix กับ critics มนุษยศาสตร์” ครั้งที่ 4  ในวันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 2564 เวลา 19.00 – 20.00 น.  

ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนะเกี่ยวกับซีรีส์ฮิตจากเกาหลีเรื่อง It’s Okay to Not be Okay  โดย

รศ.ดร.สุรเดช โชติอุดมพันธ์ อาจารย์ภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ และคณบดีคณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ และ

ผศ.ดร.พศุตม์ ลาศุขะ อาจารย์ภาควิชาภาษาอังกฤษ และรองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้สนใจรับชมได้ทาง Facebook Live ทางเพจ Complit Chula

อื่นๆ

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย