ข่าวสารจุฬาฯ

โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ “เปิดรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1”

คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ปีการศึกษา 2564

เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 25 – 31 มกราคม 2564 โดยสมัครผ่านระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์ https://registercude.atc.chula.ac.th

ดูคุณสมบัติของผู้สมัครและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://satite.chula.ac.th/ประกาศรับสมัครเรียน-ป-1-2564/

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร.0-2218-2746 หรือ E-mail : satite@chula.ac.th

อื่นๆ

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย