ข่าวสารจุฬาฯ

บรรยายพิเศษ อักษรศาสตร์สู่สังคม “การสร้างความเป็นอื่น (ส่วนหนึ่งหรือส่วนเกิน?): กรณีแรงงานจากเมียนมาในสมุทรสาคร”

กลุ่มภารกิจงานวิจัยและพัฒนาวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมฟังการบรรยายพิเศษออนไลน์ โครงการอักษรศาสตร์สู่สังคม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 หัวข้อ “การสร้างความเป็นอื่น (ส่วนหนึ่งหรือส่วนเกิน?): กรณีแรงงานจากเมียนมาในสมุทรสาคร” โดย อ.ดร.พุทธพร อารีประชากุล จากภาควิชาภูมิศาสตร์ วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00-15.30 น. ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom

ร่วมเรียนรู้จุดเริ่มต้นของมหาชัย ชุมชนพม่าที่ใหญ่ที่สุดในไทยและเข้าใจสถานภาพและสภาพความเป็นอยู่ของแรงงานในชุมชน

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ลิงก์ https://bit.ly/3osu5bx หรือสแกน QR Code จากโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

อื่นๆ

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย