ข่าวสารจุฬาฯ

วิธีจัดการเบื้องต้นเมื่อต้องเผชิญกับภาวะหมดไฟในการทำงาน

ศูนย์สุขภาวะทางจิต คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับองค์กรที่ปรึกษาด้านนวัตกรรมสังคม Good Factory ภายใต้การสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) พัฒนาเครื่องมือสำหรับดูแลจิตใจตัวเองเบื้องต้นเมื่อเผชิญกับภาวะหมดไฟในการทำงาน (Burnout Syndrome) เพื่อให้ผู้ที่อยู่ในวัยทำงานมีเครื่องมือในการดูแลจิตใจเบื้องต้นเมื่อต้องเผชิญกับการปรับตัวและการเปลี่ยนแปลงจากการทำงาน และสามารถตระหนักรู้ สร้างศักยภาพในการจัดการตัวเอง

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังรู้สึกหมดไฟในการทำงาน สามารถเข้าร่วมโครงการดูแลใจวัยทำงานผ่านเครื่องมือดูแลจิตใจ (Burnout: A Journey with yourself) ชวนให้คุณมาเรียนรู้วิธีการจัดการกับภาวะหมดไฟในแบบที่คุณทำได้ สามารถดาวน์โหลดเครื่องมือสำหรับดูแลจิตใจได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายที่ http://bit.ly/b2bpublic หรือสแกนผ่าน QR code ด้านล้างโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์สุขภาวะทางจิตคณะจิตวิทยา จุฬาฯ โทร. 061-736-2859 หรือที่ E-mail : wellness.chula@gmail.com

อื่นๆ

เชิญชมนิทรรศการ “กรงวงกต” The Eternal Labyrinth ณ Art4C

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย