ข่าวสารจุฬาฯ

สัมมนาวิชาการออนไลน์ “Hajj and COVID-19: โรคระบาดส่งผลต่อกิจการฮัจญ์อย่างไร?”

ศูนย์มุสลิมศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับสภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม สำนักจุฬาราชมนตรี และโรงเรียนสอนศาสนาศาสนูปถัมภ์ คลองเคล็ด จัดการสัมมนาวิชาการออนไลน์ “Hajj and COVID-19: โรคระบาดส่งผลต่อกิจการฮัจญ์อย่างไร?”  ในวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 19.30 – 21.30 น.

ผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย  คุณสมชัย เลิศประสิทธิพันธ์ ผู้อำนายการกองส่งเสริมองค์กรศาสนาอิสลามและกิจการฮัจญ์ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย อ.อิบรอเหม อาดำ คณะกรรมการกลางอิสลามประจำประเทศไทย นพ.กิ๊ฟลัน ดอเลาะ นายแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ ดำเนินรายการโดย อ.ไฟโรส  อยู่เป็นสุขผู้จัดการโรงเรียนสอนศาสนาศาสนูปถัมภ์ คลองเคล็ด

ผู้สนใจสามารถรับชมผ่านทาง Facebook: ศูนย์มุสลิมศึกษา จุฬาฯ -Muslimcenterchula และโรงเรียนสอนศาสนาศาสนูปถัมภ์ คลองเคล็ด SornSasanasasanupatham

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร.0-2218-7412 หรือทาง www.muslimcenterchula.com

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย