ข่าวสารจุฬาฯ

ไทยพีบีเอสสัมภาษณ์แพทย์จุฬาฯ เรื่องการนอนที่เหมาะสมต่อสุขภาพ

เมื่อวันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564 ณ ศูนย์นิทราเวช ชั้น 15 อาคาร 14 ชั้น คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ผู้สื่อข่าวรายการ ”วันใหม่วาไรตี้” สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส สัมภาษณ์ รศ.พญ.นฤชา จิรกาลวสาน กรรมการบริหารศูนย์นิทราเวช โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อให้ความรู้ในหัวข้อ “เลื่อนนาฬิการปลุก ทำสมองเสื่อม?” และให้คำแนะนำในเรื่องการนอนที่เหมาะสมและส่งผลดีต่อสุขภาพ

อื่นๆ

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย