ข่าวสารจุฬาฯ

นิสิตครุศาสตร์ จุฬาฯ คว้ารางวัลชมเชยหนังสือดีเด่น ประเภทบทร้อยกรอง การประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี 2564

ณรงค์ชัย แสงอัคคี นิสิตชั้นปีที่ 2 ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ  เจ้าของผลงานหนังสือรวมบทกวีนิพนธ์ “ต้นไม้ทุกต้นเคยเป็นต้นกล้า” ได้รับรางวัลหนังสือดีเด่น ประเภทรางวัลชมเชย หนังสือสำหรับเด็กวัยรุ่น อายุ 12-18 ปี ประเภทบทร้อยกรอง” ในการประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี 2564 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (สพฐ.)   ณรงค์ชัยจะเข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีเปิดงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 49 วันที่ 19 เมษายน 2564 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

การประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี 2564 เป็นการประกวดหนังสือที่ตีพิมพ์เป็นเล่มบริบูรณ์ครั้งแรก   ในปี  2563  โดยปีนี้มีผู้ประพันธ์ ผู้จัดพิมพ์ และหน่วยงานต่างๆ ส่งหนังสือเข้าร่วมประกวดรวมทั้งสิ้น 336 เรื่อง จากกลุ่มหนังสือต่างๆ ได้แก่ หนังสือสารคดี นวนิยาย กวีนิพนธ์ รวมเรื่องสั้น หนังสือสำหรับเด็กเล็ก อายุ 3-5 ปี หนังสือสำหรับเด็ก อายุ 6-11 ปี หนังสือสำหรับเด็กวัยรุ่น อายุ 12-18 ปี หนังสือการ์ตูน หรือนิยายภาพและหนังสือสวยงาม

ณรงค์ชัย (บิ๊ก) เป็นผู้มีความสามารถทางการใช้ภาษาไทยและการประพันธ์บทร้อยกรอง ก่อนหน้านี้ผลงานหนังสือรวมบทกวีนิพนธ์ “ต้นไม้ทุกต้นเคยเป็นต้นกล้า” ของเขาได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โครงการประกวดหนังสือดีเด่น เซเว่น บุ๊คอวอร์ด 2020 ประเภทนักเขียนรุ่นเยาว์ และได้รับรางวัลยอดเยี่ยมโครงการรางวัลยุวศิลปินไทย Young Artist Award 2020 ประเภทวรรณกรรม (กวีนิพนธ์) จากผลงานรวม     บทกวีเรื่อง “ใน (นัย) โลก ใบน้อย” นอกจากนี้บิ๊กยังเป็นแบบอย่างของเยาวชนที่มีความประพฤติดีเยี่ยม    โดยได้รับรางวัล“ลูกที่มีความกตัญญูต่อแม่” ประจำปี 2563 และรางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2562 อีกด้วย

อื่นๆ

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย