ข่าวสารจุฬาฯ

จุฬาฯ ที่ 1 ของไทย และ TOP 22 สาขา จากการจัดอันดับโดย QS World University Rankings by Subject 2021

ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกในสาขาวิชาต่างๆ โดย QS World University Rankings by Subject 2021 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของประเทศไทยรวมทั้งสิ้น 22 สาขา โดยมี 2 สาขาวิชาที่ติดอันดับ Top 100 ของโลก ได้แก่ Petroleum Engineering และ Social Policy & Administration นอกจากนี้ยังมีสาขาวิชาที่ติด Top 150 ของโลก 3 สาขา ได้แก่ Architecture / Built Environment, Geography และ Politics & International Studies

          สำหรับสาขาอื่นๆ ของจุฬาฯ ที่ติดอันดับ 1 ของมหาวิทยาลัยไทยได้แก่

          – Linguistics

          – Engineering – Chemical

          – Environmental Sciences

          – Business & Management Studies 

          – Law

          – Sociology

          – Art & Design

          – Modern Languages

          – Engineering – Electrical & Electronic

          – Chemistry

          – Accounting & Finance

          – Engineering – Mechanical, Aeronautical

          – Economics & Econometrics

          – Education

          – Materials Science

          – Physics & Astronomy

          – Computer Science & Info Systems

                  ทั้งนี้ ตัวชี้วัดในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโดย QS World University Rankings by Subject ประกอบด้วย ชื่อเสียงทางวิชาการ (Academic Reputation) ชื่อเสียงจากผู้ว่าจ้างบัณฑิต (Employer Reputation) ผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Research citations per paper) และความโดดเด่นทางวิชาการ (H-Index)

อื่นๆ

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย