ข่าวสารจุฬาฯ

ศูนย์กีฬาจุฬาฯ เชิญร่วมออกกำลังกาย “โครงการชาวจุฬาฯ สง่างาม ออนไลน์ Live”

ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ ขอเชิญชวนอาจารย์ บุคลากร นิสิต นักเรียนโรงเรียนสาธิต สมาชิกศูนย์กีฬาฯ และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมโครงการชาวจุฬาฯ สง่างาม ออนไลน์ Live ออกกำลังกายทางออนไลน์ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ตามตารางการออกกำลังกาย ดังนี้

 • ซุมบ้า
  วันจันทร์ พุธ และศุกร์ เวลา 17.10 -18.10 น.
 • fit fun and firm
  วันอังคาร เวลา 18.10-19.10 น.
  วันพฤหัสบดี เวลา 17.10-18.10 น.
 • โยคะ
  วันอังคาร และวันศุกร์ เวลา 17.10-18.10 น.

เข้าร่วมออกกำลังกายได้ทางเพจชาวจุฬาฯ สง่างาม https://www.facebook.com/groups/572260453469011

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีโทร. 0-2218-2816 หรือ 0-2218-2848
หรือ http://www.cusc.chula.ac.th/

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย