ข่าวสารจุฬาฯ

CHULA MOOC คอร์สเรียนออนไลน์จากจุฬาฯ เดือนสิงหาคม 2564

ขอเชิญผู้สนใจร่วมเรียนรู้ทางออนไลน์ในวิชาต่างๆ กับหลักสูตร CHULA MOOC คอร์สเรียนออนไลน์จากจุฬาฯ ที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียนในเดือนสิงหาคม 2564  มีรายวิชาที่น่าสนใจ ดังนี้

รู้จักกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบ รุ่นที่ 1 

https://mooc.chula.ac.th/courses/237

Designing Your University Life รุ่นที่ 1

https://mooc.chula.ac.th/courses/236

มหากาพย์ กลเม็ด เก่งคณิต: พร้อมสู้สู่แคลคูลัส รุ่น 3

https://mooc.chula.ac.th/courses/62

กฎหมายกับธุรกิจ Law for Business กฎหมายพื้นฐานสำหรับธุรกิจ รุ่นที่ 4

https://mooc.chula.ac.th/courses/63

มหากาพย์ อังกฤษ อัพเกรด: ตั้งไข่ไวยากรณ์ รุ่นที่ 6

https://mooc.chula.ac.th/courses/32

อ่านวิธีการใช้งาน และวิธีลงทะเบียนได้ที่ https://mooc.chula.ac.th/how-to
เข้าเรียนออนไลน์ได้ที่ https://mooc.chula.ac.th/courses

สอบถามเพิ่มเติม
Facebook : https://facebook.com/CHULAMOOC
Email : chulamooc@chula.ac.th

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย