ข่าวสารจุฬาฯ

Quick MBA for SMEs: Chula We2We Market จุฬาฯ แก้วิกฤตพิชิต Covid-19: ธุรกิจแฟชั่น

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมความรู้ธุรกิจฟรีจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ
ในวันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2564 เวลา 18.00 – 20.00 น.
กล่าวเปิดงานโดย ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ

วิทยากร:

  • รศ.ดร.วิเลิศ ภูริวัชร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ
  • คุณสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ประธาน Global Entrepreneurship Network ประเทศไทย
  • คุณธิติ พฤกษ์ชะอุ่ม รองประธานกรรมการอำนวยการ บริษัท แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จำกัด
  • คุณจักรพล จันทวิมล ผู้จัดการทั่วไป บริษัท นันยางมาร์เก็ตติ้ง จำกัด
  • คุณจิตพล ศิริวัฒนเมธางกูร Co-founder GENTLEWOMAN

ดำเนินรายการโดย
ผศ.ดร.เอกก์ ภทรธนกุล ผู้ช่วยอธิการบดี จุฬาฯ

ลงทะเบียนรับสิทธิประโยชน์จากสหพัฒน์ฯ ที่ https://docs.google.com/forms/d/15iPeMa_hdzKyHjBKBbwjEegB7COzR2aCVqDWpzk6EOc/edit?usp=sharing

รับชมได้ทาง Facebook เพจ: Chulalongkorn University และ Facebook เพจเครือข่ายพันธมิตร


จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย