ข่าวสารจุฬาฯ

CBS Dean’s Distinguished Seminar Series : เข็มทิศดิจิทัลทรานส์ฟอร์มธุรกิจ 2022

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ ร่วมกับ หลักสูตรสหสาขาธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม จุฬาฯ (CUTIP) ขอเชิญร่วมงานเสวนาออนไลน์  CBS Dean’s Distinguished Seminar Series : ดิจิทัลทรานส์ฟอร์มธุรกิจ 2022 พัฒนาดิจิทัลองค์กรด้วย Digtial Maturity Index ดัชนีชีวัดระดับความพร้อมดิจิทัลขององค์กร” เพื่อให้นักธุรกิจสามารถบริหารจัดการธุรกิจเพื่อพิชิตวิกฤตได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ในวันอาทิตย์ที่ 3 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 – 15.30 น. ผ่านทาง Facebook Live บนเพจ DigitalTransformationAcademy เพจ CBSChula และเพจ CBS Academy

ฟังแนวคิดโดยวิทยากรด้านธุรกิจมากประสบการณ์

  • รศ.ดร.วิเลิศ ภูริวัชร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • คุณสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)
  • คุณธนพงศ์พรรณ ธัญญรัตตกุล อาจารย์พิเศษ CUTIP ผู้เขียนหนังสือ Digital Transformation Compass เจ้าของผลงาน Digital Transformation In Action และ Digital Transformation Canvas
  • ดร.ณัฐพร วิรุฬหการุญ หัวหน้าคณะวิจัย Thailand Digital Transformation Readiness 2021 กรรมการผู้จัดการ บริษัท Virun Infinite
  • ดร.บวรนันท์ ทองกัลยา นายกสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย หรือ PMAT (Personnel Management Association of Thailand)

ดำเนินรายการโดย คุณปรัชญา อรเอก ผู้ประกาศข่าวชื่อดัง

ผู้สนใจ สามารถลงทะเบียนและดูกำหนดการเพิ่มเติมได้ที่ bit.ly/3A77FlQ พร้อมรับสิทธิพิเศษ ดังนี้

  • รายงาน Thailand Digital Transformation Readiness 2021
  • สิทธิ์การเข้าใช้ระบบประเมิน Digital Maturity Assessment
  • สรุปและตัวอย่างหนังสือใหม่ Digital Transformation Compass เข็มทิศทรานส์ฟอร์มธุรกิจ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ contact@digitaltransformationacademy.org

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย