ข่าวสารจุฬาฯ

คอร์สเรียนออนไลน์ CHULA MOOC เดือนตุลาคม 2564

ขอเชิญผู้สนใจร่วมเรียนรู้ไปกับหลากหลายรายวิชาที่น่าสนใจกับคอร์สเรียนออนไลน์ CHULA MOOC ประจำเดือนตุลาคม 2564 เปิดให้ลงทะเบียนเรียน ในวันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564 และเริ่มเข้าเรียนได้ในวันเสาร์ที่ 9 ตุลาคม 2564 โดยมีรายวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียน ดังนี้

  • วิทยาศาสตร์ฮาลาลเบื้องต้นสำหรับอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล รุ่นที่ 1
    https://mooc.chula.ac.th/courses/245

อ่านวิธีการใช้งาน Website และวิธีการลงทะเบียน ได้ที่ https://mooc.chula.ac.th/how-to

สอบถามเพิ่มเติม
Facebook : https://facebook.com/CHULAMOOC
Email : chulamooc@chula.ac.th

อื่นๆ

เชิญชมนิทรรศการ “กรงวงกต” The Eternal Labyrinth ณ Art4C

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย