ข่าวสารจุฬาฯ

โครงการพัฒนวิพากษ์ ครั้งที่ 4 “การเรียนยุคโควิด พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส”

การเรียนในยุคโควิดซึ่งต้องเรียนผ่านทางออนไลน์เต็มรูปแบบ สามารถแปรเปลี่ยนจากวิกฤตให้เป็นโอกาสได้อย่างไร เชิญพบคำตอบได้ในโครงการพัฒนวิพากษ์ ครั้งที่ 4 “การเรียนยุคโควิด พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส” ในวันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. จัดโดยสาขาวิชาพัฒนศึกษา ร่วมกับศูนย์พัฒนานิสิตและบัณฑิตอุดมคติ คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ 

  วิทยากรผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย

  • ดร.สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
  • ดร.จงกล เดชปั้น ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์
  • ดร.สุพรรัตน์ สัตตธนชัยภัทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิต
  • ดร.ธันว์ธิดา วงศ์ประสงค์ ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมและทุนการศึกษา กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

รับชมการเสวนาผ่าน Zoom และ Facebook Live ทางเพจ “พัฒนวิพากษ์ ครั้งที่ 4”

ลงทะเบียนผ่านสแกนคิวอาร์โค้ดบนโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

อื่นๆ

เชิญชมนิทรรศการ “กรงวงกต” The Eternal Labyrinth ณ Art4C

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย