ข่าวสารจุฬาฯ

นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ คว้ารางวัลรองชนะเลิศ การประกวดผลงานนวัตกรรมอาหารเพื่ออนาคต

ทีมนิสิตปริญญาตรีภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดผลงานนวัตกรรมอาหาร “Food Innopolis Innovation Contest 2020/2021” ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมอาหารสำหรับการใช้ชีวิตแห่งอนาคต”  ซึ่งจัดขึ้นระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2563 – พฤศจิกายน 2564 ซึ่งเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และผู้ประกอบการภาคเอกชนเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน มีนักเรียน นิสิตนักศึกษา และผู้ประกอบการด้านอาหารจากทั่วประเทศ ส่งผลงานนวัตกรรมอาหารเข้าประกวด

การแข่งขันในรุ่น Light Weight สำหรับนิสิตนักศึกษาปริญญาตรี มีผลงานที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศในหัวข้อ”นวัตกรรมอาหารสำหรับการใช้ชีวิตแห่งอนาคต” จำนวน 8 ผลิตภัณฑ์ โดยทีมนิสิตภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประกอบด้วย นายศักย์ศรณ์ เตชสุจริตสุนทร น.ส.ธรธรร ชัยนิธิกรรณ น.ส. ปวีณ์กร วงศ์รัตนพิบูลย์  น.ส.ปัทมพร คูประเสริฐ น.ส.พิชามญชุ์ เพชรานนท์ และ น.ส. อิศริยา ธัญยาธีรพงษ์ โดยมี รศ.ดร.ชื่นจิต ประกิตชัยวัฒนา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา


สำหรับผลงานของทีมนิสิตจุฬาฯ ที่ได้รับรางวัลคือ “Kleam D×U×D ผลิตภัณฑ์ครีมสเปรดโปรตีนสูงจากพืช ผสม Paraprobiotics” ซึ่งมีจุดเด่นจากการใช้ “เทมเป้” (อาหารหมักจากถั่วเหลือง) เป็นส่วนผสมหลัก พัฒนาให้มีกลิ่นรสที่ทานง่าย นอกจากจะให้โปรตีนสูงแล้ว สารอาหารในผลิตภัณฑ์ยังอยู่ในรูปที่ร่างกายสามารถย่อยและดูดซึมได้ง่ายขึ้น ประกอบด้วยสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากจุลินทรีย์โพรไบโอติก ซึ่งมีส่วนช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันได้อีกด้วย ผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่พัฒนาขึ้นนี้มีสองรสชาติ คือ รสดั้งเดิม และรสช็อกโกแลต

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย