ข่าวสารจุฬาฯ

กิจกรรมเคลื่อนไหวบำบัด ห่างไกลออฟฟิศซินโดรม

คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ขอเชิญผู้สนใจร่วมกิจกรรมเคลื่อนไหวบำบัด ห่างไกลออฟฟิศซินโดรมด้วยวิธี Trauma Release Exercises (TRE) ซึ่งได้รับการยอมรับว่าช่วยผ่อนคลายร่างกาย สามารถประยุกต์ใช้ในการผ่อนคลายอาการออฟฟิศซินโดรม โดยมี ศ.ดร.บุษกร บิณฑสันต์ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาฯ เป็นวิทยากร ระหว่างวันที่ 13-17 ธันวาคม 2564 แบ่งเป็น 2 รอบคือ 16.00 – 17.30 น. และ 17.30 – 19.00 น. ณ อาคาร Art4C ถ.พระราม 4 ใกล้สามย่านมิตรทาวน์

ร่วมกิจกรรมฟรี โดยลงทะเบียนผ่านการสแกนคิวอาร์โค้ดบนโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

สอบถามเพิ่มเติมที่คุณกรเอก โทร.09-0951-4935 

อื่นๆ

เชิญชมนิทรรศการ “กรงวงกต” The Eternal Labyrinth ณ Art4C

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย