ข่าวสารจุฬาฯ

เสวนาทางวิชาการ “ไพฑูริยเสวนา” ครั้งที่ 2 “ผู้บริหารมหาวิทยาลัยกับนโยบายการพลิกโฉมอุดมศึกษา”

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับสาขาวิชาอุดมศึกษา ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา ขอผู้สนใจร่วมงานเสวนาทางวิชาการ “ไพฑูริยเสวนา” ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ “ผู้บริหารมหาวิทยาลัยกับนโยบายการพลิกโฉมอุดมศึกษา” โดย ดร.สุชาติ เมืองแก้ว นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นวิทยากร ในวันอังคารที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 12.00 – 13.30 น. ผ่านระบบออนไลน์ทาง Zoom  

การจัดเสวนาครั้งนี้เพื่อระดมทุนทรัพย์มอบให้แด่ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์ โดยสามารถโอนเงินผ่านทางธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี “โครงการเสวนาทางวิชาการ ไพฑูริยเสวนา”

เลขบัญชี 115-8-73099-1 สาขาจามจุรีสแควร์

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและแจ้งความประสงค์เข้าร่วมงานได้ที่กลุ่มภารกิจวิจัยและบริการวิชาการ คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ โทร. 08-2486-4767 และ 08-9982-7425 หรือที่

Email : rapipat.c@chula.ac.tharunee.ho@chula.ac.th 


จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย