ข่าวสารจุฬาฯ

ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรการห้ามนำพืชกัญชาหรือกัญชง มาใช้ในการจัดกิจกรรม ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2565

ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเรื่อง นโยบายคุ้มครองสุขภาพนิสิต นักเรียน และผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยจากการใช้พืชกัญชาหรือกัญชงในพื้นที่เขตการศึกษาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ลงวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2565 กำหนดนโยบายให้พื้นที่เขตการศึกษาของมหาวิทยาลัยเป็นพื้นที่ “ปลอดกัญชาหรือกัญชง”เพื่อเป็นการคุ้มครองสุขภาพนิสิต นักเรียน และผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการจัดกิจกรรมของนิสิตเป็นไปด้วยความเรียบร้อย    มีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงสวัสดิการและความปลอดภัยของนิสิต จึงเห็นควรให้มีมาตรการห้ามนำพืชกัญชาหรือกัญชง มาใช้ในการจัดกิจกรรม ดังนี้

            ข้อ 1 ให้การจัดกิจกรรมทุกกิจกรรมเป็นกิจกรรมที่ “ปลอดกัญชาหรือกัญชง”

            ข้อ 2 ห้ามนำพืชกัญชาหรือกัญชง มาใช้ในการจัดกิจกรรมทุกกิจกรรมทั้งภายในและภายนอก มหาวิทยาลัย อาทิ กิจกรรมรับน้อง กิจกรรมปฐมนิเทศ กิจกรรมเชียร์ เป็นต้น ยกเว้นกิจกรรมด้านวิชาการที่ เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาวิจัยโดยได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัย หรือเป็นการใช้ตามเหตุผลทางการแพทย์โดยมีใบรับรองแพทย์เป็นหลักฐาน

            ข้อ 3 ในขณะจัดกิจกรรมห้ามนิสิตผู้รับผิดชอบกิจกรรม นิสิตที่ปฏิบัติงาน และผู้เข้าร่วมกิจกรรม ครอบครอง นำเข้ามา ใช้ ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน จำหน่าย บริโภค หรือเสพพืชกัญชาหรือกัญชง ผลิตภัณฑ์แปรรูปที่มีส่วนประกอบของพืชกัญชาหรือกัญชง รวมถึงอาหารและเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของพืชกัญชาหรือกัญชง หากตรวจพบว่ามีการกระทำความผิดข้างต้น นิสิตจะได้รับการพิจารณาลงโทษตามระเบียบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วย วินัยนิสิต พ.ศ.2527

             ข้อ 4 ให้รองคณบดีหรือผู้รับผิดชอบงานด้านกิจการนิสิตที่ได้รับมอบหมายหรือผู้รับผิดชอบกิจกรรม สอดส่องดูแลการจัดกิจกรรมอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาจากการใช้พืชกัญชาหรือ  กัญชง

            ข้อ 5 กรณีมีปัญหาหรือข้อขัดข้องในการปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ ให้รองอธิการบดีที่รับผิดชอบงานด้านกิจการนิสิตหรือหัวหน้าส่วนงานเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด

ประกาศ ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2565

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยพร ภู่ประเสริฐ)

รองอธิการบดี

ปฏิบัติการแทนอธิการบดี

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีให้กับท่าน และเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการเว็บไซต์ที่ตรงต่อความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น ท่านสามารถทราบรายละเอียดเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และท่านสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

ท่านสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

อนุญาตทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้ที่มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้ท่านสามารถใช้เว็บไซต์ได้อย่างเป็นปกติ ท่านไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน โดยมีจุดประสงค์คือนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ให้มีคุณภาพ และสร้างประสบการณ์ที่ดีกับผู้ใช้งาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด หากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราอาจไม่สามารถวัดผลเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ให้ดีขึ้นได้
    รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า