ข่าว

เปิดรับสมัครหลักสูตรบัณฑิตศึกษาวิศวกรรมเคมี จุฬาฯ

เปิดรับสมัครหลักสูตรบัณฑิตศึกษาวิศวกรรมเคมี จุฬาฯ

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษา ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม – 13 กรกฎาคม 2561ผู้สนใจสามารถกรอกใบสมัครออนไลน์ได้ที่ www.grad.chula.ac.th

ทั้งนี้ หลักสูตรฯจะจัดงาน Open House การสอบสัมภาษณ์และคัดเลือกนิสิต ในวันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2561  มีรายละเอียดดังนี้

  • Open House             เวลา 09.00 – 12.00 น.
  • สอบสัมภาษณ์            เวลา 13.00  – 15.00 น.
  • คัดเลือกนิสิต              เวลา 15.00 – 15.30 น .
  • ประกาศผล                เวลา 16.00 น.

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่คุณอัจฉรา โทร.  0-2218-6800 หรือ Email: aewit2521@hotmail.com

SHARE

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X