วีดิทัศน์

Soเชี่ยว EP2 แค่มีเบอร์โทรศัพท์ของบัญชี Promtpay ก็สามารถเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้ได้ จริงหรือไม่


จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย