จุฬาฯ ในสื่อ

“วัคซีน 3 ชนิด ฝีมือไทย” ทดสอบเข็มที่ 2 ในลิง

“วัคซีน 3 ชนิด ฝีมือไทย” ทดสอบเข็มที่ 2 ในลิง

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X