จุฬาฯ ในสื่อ

นิสิตจุฬาฯคว้ารางวัลเยาวชนต้นแบบภาษาไทยดีเด่น

นิสิตจุฬาฯคว้ารางวัลเยาวชนต้นแบบภาษาไทยดีเด่น

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X