Highlights

อินนูลินจากแก่นตะวัน สู่อาหารฟังก์ชันลดโรคอ้วน โดยทีมวิจัย จุฬาฯ


“อินนูลินจากแก่นตะวัน” นวัตกรรมของทีมวิจัยคณะแพทย์ฯ และเภสัชฯ จุฬาฯ สร้างสมดุลจุลินทรีย์ในลำไส้ ลดโรคอ้วน จ่อพัฒนาเป็นอาหารฟังก์ชันพรีไบโอติกส์ เสริมสุขภาพผู้บริโภคทุกวัย


โรคอ้วนโดยเฉพาะโรคอ้วนในเด็กอาจไม่ได้มีสาเหตุมาจากภาวะโภชนาการมากเกินเพียงอย่างเดียว แต่อาจมาจากการขาดสมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้ หรือที่รู้จักกันว่า “โรคอ้วนเพราะแบคทีเรียในเด็ก”

“ในกลุ่มคนที่มีโรคอ้วน เรามักพบความไม่สมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้ คือขาดจุลินทรีย์ที่ดีบางชนิด ซึ่งจะช่วยให้ร่างกายเผาผลาญและนำพลังงานไปใช้ได้อย่างเหมาะสม ดังนั้น การแก้ปัญหาโรคอ้วนประเภทนี้จึงทำได้ด้วยการให้ “พรีไบโอติกส์” เพื่อไปเพิ่มจุลินทรีย์ตัวดีเพื่อปรับสมดุลลำไส้ และส่งผลต่อการปรับให้ระบบต่าง ๆ ในร่างกายทำงานได้อย่างสมดุลตามมา” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) พญ.ชนนิกานต์ วิสูตรานุกูล อาจารย์ประจำสาขาวิชาโภชนาการ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ เผยถึงแนวคิดเบื้องหลัง “โครงการวิจัยการให้อินนูลินที่สกัดจากแก่นตะวันในเด็กโรคอ้วน” ที่ทำร่วมกับรองศาสตราจารย์ ดร.ศุภกาญจน์ ชำนิ ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

“โครงการนี้เป็นโครงการวิจัยที่ใหญ่ที่สุดในโลก ที่มีการให้พรีไบโอติกส์ (prebiotics) ในเด็กอ้วนโดยมีเด็กอ้วนที่เป็นอาสาสมัครเข้าร่วมโครงการ 165 คน เราให้เด็กดื่มสารสกัดอินนูลินที่ทีมวิจัยพัฒนาขึ้นเป็นพิเศษจากแก่นตะวัน วันละ 1 ซอง โดยละลายน้ำ ดื่มต่อเนื่องเป็นเวลา 6 เดือน การวิจัยได้ผลดี ช่วยปรับสมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้ของเด็กโรคอ้วนให้เหมือนเด็กปกติ และไม่มีผลข้างเคียงใดๆ” ผศ. (พิเศษ) พญ.ชนนิกานต์ อธิบาย

Project Researcher

โครงการวิจัยการให้อินนูลิน (Inulin) ที่สกัดจากแก่นตะวันในเด็กโรคอ้วน ได้รับรางวัลระดับโลก FISPGHAN Abstract Award for the best oral presentation อันดับที่ 1 และรางวัล Young Investigator Award จากงานประชุม The 6th World Congress of Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition (WCPGHAN 2021) ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย และปัจจุบัน ทีมวิจัยเตรียมต่อยอดผลงานวิจัยเป็นอาหารฟังก์ชันอุดมพรีไบโอติกส์เพื่อเสริมสร้างสุขภาพให้คนทุกวัย

Jerusalem artichoke

สรรพคุณแก่นตะวันแก่นตะวัน สมุนไพรอุดมอินนูลิน ของโปรดจุลินทรีย์ลำไส้

แก่นตะวัน (Jerusalem Artichoke) เป็นพืชที่มีถิ่นกำเนิดจากทวีปอเมริกาเหนือ แต่ด้วยความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพภูมิอากาศเขตร้อน จึงเป็นที่นิยมปลูกในหลายพื้นที่ทุกภูมิภาคของประเทศไทย โดยมีชื่อเรียกต่างๆ กัน อาทิ ทานตะวันหัว มันทานตะวัน และ แห้วบัวตอง เป็นต้น

“แก่นตะวันจัดเป็นสมุนไพรที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ มีปริมาณอินนูลินสูงกว่าพืชชนิดอื่นๆ อินนูลิน คือ ใยอาหารละลายน้ำชนิดฟรุคโต โอลิโกแซคคาไรด์ (Fructo Oligosaccharides) จัดเป็นใยอาหารประเภทพรีไบโอติก อาหารชั้นดีสำหรับจุลินทรีย์สุขภาพในลำไส้ หรือ โพรไบไอติกส์ (probiotics) ซึ่งทำหน้าที่เชื่อมโยงการทำงานไปยังระบบต่างๆ ของร่างกาย เช่น เชื่อมโยงการทำงานไปยังสมองโดยควบคุมความรู้สึกหิว-อิ่ม เชื่อมโยงไปที่ตับและตับอ่อนโดยมีผลต่อการควบคุมระดับน้ำตาลในร่างกายให้เหมาะสม เชื่อมโยงไปยังระบบภูมิคุ้มกันช่วยลดการอักเสบของร่างกาย เชื่อมโยงไปที่ตับและเซลล์ไขมันให้มีการสะสมไขมันน้อยลง ส่งผลให้น้ำหนักตัวและมวลไขมันในร่างกายลดลง” รศ.ดร.ศุภกาญจน์ ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ อธิบายคุณสมบัตเด่นของอินนูลิน

ปัจจุบัน มีการนำอินนูลินมาใช้เป็นองค์ประกอบในหลายผลิตภัณฑ์อาหารและอาหารเสริม แต่สำหรับงานวิจัยนี้ ผศ.(พิเศษ)พญ.ชนนิกานต์ กล่าวว่าทีมวิจัยคิดค้นวิธีการสกัดอินนูลินแบบใหม่ที่ยังไม่มีใครทำมาก่อน และได้มีการจดอนุสิทธิบัตรวิธีการสกัดอินนูลินแล้วเมื่อปี 2563

“ในการสกัดอินนูลินจากแก่นตะวัน เราคัดเลือกใยอาหารละลายน้ำชนิดพิเศษ ด้วยวิธีสกัดแบบพิเศษ ที่ยังไม่เคยมีผู้ใดใช้มาก่อน เพื่อให้คงคุณสมบัติการเป็นพรีไบโอทิกส์ที่ส่งเสริมการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์สุขภาพ”

นอกจากนี้ ผศ.(พิเศษ)พญ.ชนนิกานต์ กล่าวเสริมอีกว่าทีมวิจัยเน้นศึกษาแก่นตะวันสายพันธุ์ที่เพาะปลูกในประเทศไทย เพื่อส่งเสริมการใช้พืชในประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุดและส่งเสริมอาชีพและรายได้ให้เกษตรกรไทยด้วย 

Intestine

จากงานวิจัย “อินนูลินจากแก่นตะวัน” สู่อาหารฟังก์ชันปรับสมดุล เพิ่มจุลินทรีย์ในลําไส้สำหรับโรคอ้วน

ปัจจุบัน ทีมวิจัยได้ต่อยอดงานวิจัยเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มอินนูลินสูตรออริจินัลและรสโกโก้ เพื่อให้เด็กและผู้ใหญ่ที่เป็นโรคอ้วนดื่มได้ง่ายขึ้น

รศ.ดร.ศุภกาญจน์ อธิบายเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักทั่วไปกับอาหารแปรรูปอินนูลินจากแก่นตะวันว่า “ผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักมีกลไกควบคุมการทำงานของร่างกายให้ขับน้ำออก จึงทำให้น้ำหนักลดลงอย่างรวดเร็ว เป็นผลในระยะสั้น ไม่ยั่งยืน และอาจมีผลข้างเคียงค่อนข้างมาก แต่ผลิตภัณฑ์ที่สกัดอินนูลินจากแก่นตะวันนั้นจะทำให้รู้สึกอิ่ม อยากอาหารน้อยลง เส้นใยหรือไฟเบอร์ที่รับประทานเข้าไปจะเคลื่อนที่ไปที่ลำไส้ กลายเป็นอาหารของแบคทีเรียที่อยู่ในลำไส้ใหญ่ ซึ่งกลไกการเติบโตของแบคทีเรียจะส่งผลดีต่อสุขภาพในเรื่องการดูแลระดับน้ำตาลในเลือด คอเลสเตอรอล หรือการสร้างภูมิต้านทานโรค”

Foods that increase intestinal microflora

เล็งพัฒนาผลิตภัณฑ์ “อินนูลินจากแก่นตะวัน” สู่ผู้บริโภค

รศ.ดร.ศุภกาญจน์ กล่าวว่าสารสกัดอินนูลินที่ทีมวิจัยพัฒนาชึ้นมานั้นเป็นสารสำคัญในการออกฤทธิ์ทางชีวภาพ (Active ingredients) ซึ่งสามารถนำไปเป็นอาหารฟังก์ชั่น พร้อมเป็นองค์ประกอบในผลิตภัณฑ์อาหารได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่ม หรือขนม ทั้งแบบกรอบ นุ่ม หรือ เยลลี เพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคทุกกลุ่ม

“อินนูลินสามารถประยุกต์ได้หลายรูปแบบ แต่กระบวนการแปรรูปต้องไม่ทำให้ประสิทธิภาพของอินนูลินเสื่อมสลาย ซึ่งตรงนี้ยังเป็นจุดที่ต้องศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมว่าผลิตภัณฑ์อาหารรูปแบบใดที่จะเหมาะกับเส้นใยอินนูลินพิเศษจากแก่นตะวัน” รศ.ดร.ศุภกาญจน์ กล่าว

 ขณะนี้ทีมผู้วิจัยกำลังหาความร่วมมือจากภาคเอกชนที่สนใจเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ “อินนูลินจากแก่นตะวัน” เชิงพาณิชย์และวางแผนจำหน่ายสู่ท้องตลาด

“สิ่งที่ต้องการทำต่อไปคือนำผลงานวิจัยเข้าสู่กระบวนการผลิตที่ได้มาตราฐานสากลรับรอง เพื่อผลิตและจำหน่ายให้ประชาชนได้บริโภคผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ปลอดภัย เสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรง อีกทั้งยังได้ช่วยสนับสนุนเกษตรกรชาวไทยที่ผลิตแก่นตะวันพืชที่อุดมไปด้วยคุณสมบัติที่มีประโยชน์อีกด้วย”รศ.ดร.ศุภกาญจน์ กล่าวทิ้งท้าย

สอบถามข้อมูลอินนูลินจากแก่นตะวันเพิ่มเติมได้ที่

ผศ.(พิเศษ)พญ.ชนนิกานต์ วิสูตรานุกูล
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทร. (02) 256 4951
หรือ E-mail: chonnikant.v@chula.ac.th

รศ.ดร.ศุภกาญจน์ ชำนิ
ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทร. (02) 218 8357
หรือ E-mail: supakarn.c@pharm.chula.ac.th

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีให้กับท่าน และเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการเว็บไซต์ที่ตรงต่อความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น ท่านสามารถทราบรายละเอียดเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และท่านสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

ท่านสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

อนุญาตทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้ที่มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้ท่านสามารถใช้เว็บไซต์ได้อย่างเป็นปกติ ท่านไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน โดยมีจุดประสงค์คือนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ให้มีคุณภาพ และสร้างประสบการณ์ที่ดีกับผู้ใช้งาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด หากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราอาจไม่สามารถวัดผลเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ให้ดีขึ้นได้
    รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า