ข่าวสารจุฬาฯ

Singhdam Run Clinic ครั้งที่ 1

คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญสิงห์ดำ และผู้รักสุขภาพทุกท่าน เข้าร่วมงาน “Singhdam Run Clinic” ครั้งที่ 1  ในวันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม 2561 เวลา 06.00 – 08.30 น. ณ สนามฟุตบอล คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  พบกับวิทยากร “คุณหมอเมย์” แพทย์หญิงสมิตดา สังขะโพธิ์ แพทย์ทางเวชศาสตร์ฟื้นฟู ภายในงานเราจะมาเรียนรู้กับ”คุณหมอเมย์” ในเรื่อง การเตรียมร่างกายให้พร้อมสำหรับการออกกำลัง  การยืดเหยียดกล้ามเนื้อหลังการวิ่ง และ การแก้ไขและป้องกันการบาดเจ็บจากการออกกำลังกาย พร้อมกับตอบข้อซักถามเรื่องปัญหาการออกกำลังของท่าน

 

*ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรม โดยแต่งกายชุดกีฬา หรือ ชุดที่ใส่รัดกุม สบายๆ งานนี้ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย *

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/2yO8Ag6  หรือโทร. 0-2218-7248

อื่นๆ

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย