ข่าว

ให้สัมภาษณ์รายการ “หมอ on air” เรื่องงานวิจัย “ใบกะเพรา สวิมมิงแคร์”

เมื่อวันอังคารที่ 3 กรกฎาคม 2561 ศ.ทพ.ดร.พสุธา ธัญญะกิจไพศาล อาจารย์คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ผู้อำนวยการหลักสูตรสหสาขาวิชาทันตชีววัสดุศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาฯ ได้รับเชิญไปสัมภาษณ์ในรายการ “หมอ on air” ซึ่งออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 Family (ช่อง 13) เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ“ใบกะเพรา สวิมมิงแคร์” เจลป้องกันผิวฟันจากกรดคลอรีน ลดการเสียวฟันและการทำลายเคลือบฟันขณะว่ายน้ำ ซึ่งอาจารย์เป็นหัวหน้าทีมวิจัย ในนาม 4Ds Project รวมถึงความรู้เรื่องสุขภาพฟันเบื้องต้น

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

X