ข่าว

ฟังดนตรีที่จุฬาฯ “กอไผ่ลายดอก”

ฟังดนตรีที่จุฬาฯ “กอไผ่ลายดอก”

เมื่อวันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561  ณ หอแสดงดนตรี อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาฯ สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม จุฬาฯ จัดรายการฟังดนตรีที่จุฬาฯ ประจำเดือนกรกฎาคม “กอไผ่ลายดอก” ดอกไม้หลากสี ดนตรีหลากสำเนียง ลำนำจำเรียง สื่อเสียงเพลงหัวใจ โดยวงดนตรีกอไผ่และศิลปินรับเชิญ

 

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X