ข่าวสารจุฬาฯ

งานรับน้องก้าวใหม่ 2561

องค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาฯ จัดงานรับน้องก้าวใหม่ 2561 ระหว่างวันที่ 4 – 6 สิงหาคม 2561 เพื่อแสดงความยินดีและต้อนรับนิสิตใหม่ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเข้าสู่รั้วจามจุรี ตลอดจนเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตใหม่ นิสิตปัจจุบันจากคณะต่างๆ โดยมีการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อต้อนรับนิสิตใหม่ อาทิ กิจกรรมบ้านรับน้อง กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมรับขวัญร้องใหม่และบายศรีบ้าน เป็นต้น ท่ามกลางบรรยากาศอันอบอุ่น สนุกสนานและน่าประทับใจ มีนิสิตใหม่มาร่วมงานกว่า 5,000 คน                 ทั้งนี้ ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี และผู้บริหารจุฬาฯได้เยี่ยมนิสิตในงานรับน้องก้าวใหม่ครั้งนี้ด้วย

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย