ข่าว

สัมมนาวิชาการ “นวัตกรรมรัฐศาสตร์ในโลกแห่งความพลิกผัน”

สัมมนาวิชาการ “นวัตกรรมรัฐศาสตร์ในโลกแห่งความพลิกผัน”

คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ จัดการสัมมนาวิชาการ “Disruptive World : Innovative Political Science?” นวัตกรรมรัฐศาสตร์ในโลกแห่งความพลิกผัน ในวันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมเกษม สุวรรณกุล อาคารเกษม อุทยานิน เนื่องในโอกาสครอบรอบ 70 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ

ในงานมีการปาฐกถาในหัวข้อ Disruptive World : Innovative Political Science? โดย Prof.Daniel Slater, University of Michigan  การเสวนาสาธารณะในหัวข้อ”สังคมไทยในโลกที่พลิกผัน” โดย ดร.วีรพงษ์ รามางกูร ประธานกรรมการบริหารบริษัท ดับเบิ้ลเอ 1991 จำกัด (มหาชน)  คุณเตือนใจ ดีเทศน์ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  ศ.พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  และคุณชัยรัตน์ ถมยา สื่อมวลชน

นอกจากนี้ยังมีการเสวนาวิชาการเรื่อง “องค์ความรู้รัฐศาสตร์ในโลกที่พลิกผัน” และ Singhdam Talk ชีวิตหลังถ้ำสิงห์ อุปสรรคและความสำเร็จ โดยนิสิตเก่าคณะรัฐศาสตร์  จุฬาฯ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งได้ที่คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ โทร. 0-2218-7263

SHARE

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X