ข่าว

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนบทความวิชาการเพื่อลงวารสารนานาชาติ “

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนบทความวิชาการเพื่อลงวารสารนานาชาติ “

สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เรื่องการเขียนบทความวิชาการเพื่อลงวารสารนานาชาติ”  โดย ผศ.ดร.ชิคะ  ชิโนะฮะระ และ ดร.ศยามล  เจริญรัตน์ ในวันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 – 17.00 น. ณ ชั้น 4 อาคารวิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ จุฬาฯ เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการเลือกวารสารที่เหมาะสมกับบทความของตน และช่วยให้เข้าใจเกี่ยวกับการเตรียมต้นฉบับ (Manuscript) เบื้องต้นเพื่อเขียนวารสารได้ง่ายขึ้น  เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมมีส่วนร่วมในการวิพากษ์วิจารณ์บทความของตนเองและผู้เข้าร่วมอบรม รวมถึงการตอบโต้กับ Editor และ Peer Reviewer  เหมาะสำหรับ นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา และผู้ที่มีความต้องการตีพิมพ์ลงวารสารนานาชาติที่ได้รับการยอมรับ (อบรมภาษาอังกฤษ  + แปลสรุปเป็นช่วงๆ)

สิ่งที่ต้องเตรียมในการเข้าร่วมอบรม

  1. บทความวิชาการ หรือ
  2. สรุปงานวิจัยสำหรับเตรียมปรับเป็นบทความ

ค่าลงทะเบียน บุคคลทั่วไป ค่าสมัคร   500 บาท นิสิตนักศึกษา ค่าสมัคร   200 บาท (**ฟรี**  สำหรับสมาชิก สมาคม ThaiSAA  และสมาชิก วารสาร JSS)

Scan เพื่อลงทะเบียนที่นี่

 

Getting Published Workshop
Friday 31th Aug 2018, 09.00 – 17.00
4th Fl. Visit Prachuabmoh Building, Chulalongkorn University

Agenda

Time

Session Theme
09.00 – 09.15

1

Opening Remarks: Why Internalization of Local Knowledge?
09.15 – 09.30

2

Introduction to Workshop Objectives and Participants
09.30 – 10.15

3

Targeting Journals & Submission Processes
10.15 – 10.30

4

Coffee Break
10.30 – 11.15

5

Structure and Organization of a Paper
11.15 – 12.00

6

Writing Styles and Formatting
12.00 – 13.00

7

Lunch
13.00 – 14.30

8

Discussion of prepared papers (1)
14.30 – 14.45

9

Coffee Break
14.45 – 15.30

10

Discussion of prepared papers (2)
15.30 – 16.15

11

Discussion of prepared papers (3)
16.15 – 16.45

12

Roundtable Reflections
16.45 – 17.00

13

Closing Remarks

SHARE

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X