ข่าว

ขอเชิญชมการแสดงดนตรี CU String Orchestra

ขอเชิญชมการแสดงดนตรี CU String Orchestra

สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม จุฬาฯ  ขอเชิญชมเทศกาลดนตรีโดย วงเครื่องสายจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย CU String Orchestra ในวันพุธที่  22 สิงหาคม 2561 เวลา 19.00 น. ณ หอแสดงดนตรี อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาฯ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม จุฬาฯ โทร. 02-218-0584  02-218-3634-5

 

 

SHARE

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X