ข่าว

อบรม “เทคนิคการถ่ายภาพข่าวประชาสัมพันธ์ เล่าเรื่องด้วยโทรศัพท์มือถือ”

อบรม “เทคนิคการถ่ายภาพข่าวประชาสัมพันธ์ เล่าเรื่องด้วยโทรศัพท์มือถือ”

เมื่อวันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2561 ที่ห้องอบรม ชั้น 3 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาฯ เครือข่ายวิชาชีพประชาสัมพันธ์ จุฬาฯ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “เทคนิคการถ่ายภาพข่าวประชาสัมพันธ์ เล่าเรื่องด้วยโทรศัพท์มือถือ” เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเทคนิคในการถ่ายภาพประชาสัมพันธ์ ทั้งภาพนิ่งและคลิปวีดิโอด้วยโทรศัพท์มือถือ โดยมีคุณธาริณี ไชยประพาฬ ผู้อำนวยการศูนย์สื่อสารองค์กร จุฬาฯ ประธานเครือข่ายวิชาชีพประชาสัมพันธ์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมและมอบของที่ระลึกแก่คุณกุลพัฒน์ จันทร์ไกรลาส ช่างภาพอิสระ ผู้เชี่ยวชาญด้านการนำเสนอข่าวด้วยภาพนิ่งและคลิปวีดิโอ วิทยากรในการอบรมครั้งนี้ มีบุคลากรจุฬาฯ เข้าร่วมการอบรมทั้งสิ้น 50 คน

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X